HIGHLANDS COFFEE

Từ năm 2007, thương hiệu cà phê nổi tiếng cho doanh nhân đã tin tưởng sử dụng hệ thống bán hàng Seito để triển khai cho chuỗi cửa hàng Highlands Coffee, đến nay đã triển khai tại hơn 500 cửa hàng trên khắp Việt Nam và các nước khác. KINGCODE luôn cùng đồng hành để mang lại thành công cho những người bạn luôn hướng đến thành công hơn nữa.

Contact with us

Mr. Hoa

Điện thoại:0908089727

Hotline:

yahoo yahoo

Điện thoại:028 777 888 96 Free call

Working hours

Support 24/7, 7 days/week

Partners & Our customer