Máy KIOSK POS Bán Hàng Protech KS-1130

 • Liên hệ báo giá
 • Self-service payment Kiosk CPU Support:
  • Intel® 6th Gen. Core™ i3-6100
  • Intel® 6th Gen. Core™ i5-6500
  • Memory: 4GB DDR4
  • Storage SATA: 128GB SSD
  • Display: 31.5" TFT LCD (1920 x 1080)
  • Touchscreen: Projected capacitive
  • Power Supply: 1 x 12V power supply
  • Add-ons:
  • Face Camera: 2.1M FHD Camera
  • Barcode Scanner: 1D / 2D Barcode
  • Printer: 3" Standalone Thermal printer 
  • Wi-Fi Module: 2T2R PCIe Half-Mini Card
 • 1

Self-service payment Kiosk

 • CPU Support:
  • Intel® 6th Gen. Core™ i3-6100
  • Intel® 6th Gen. Core™ i5-6500
 • Memory: 4GB DDR4
 • Storage SATA: 128GB SSD
 • Display: 31.5" TFT LCD (1920 x 1080)
 • Touchscreen: Projected capacitive
 • Power Supply: 1 x 12V power supply

Add-ons:

 • Face Camera: 2.1M FHD Camera
 • Barcode Scanner: 1D / 2D Barcode
 • Printer: 3" Standalone Thermal printer 
 • Wi-Fi Module: 2T2R PCIe Half-Mini Card

Self-service payment kiosk

CPU Support:

Intel® 6th Gen. Core™ i3-6100

Intel® 6th Gen. Core™ i5-6500

Memory: 4GB DDR4

Storage SATA: 128GB SSD

Display: 31.5" TFT LCD (1920 x 1080)

Touchscreen: Projected capacitive

Power Supply: 1 x 12V power supply

Add-ons:

Face Camera: 2.1M FHD Camera

Barcode Scanner: 1D / 2D Barcode

Printer: 3" Standalone Thermal printer 

Wi-Fi Module: 2T2R PCIe Half-Mini Card

Download
Self-service payment Kiosk CPU Support:
 • Intel® 6th Gen. Core™ i3-6100
 • Intel® 6th Gen. Core™ i5-6500
 • Memory: 4GB DDR4
 • Storage SATA: 128GB SSD
 • Display: 31.5" TFT LCD (1920 x 1080)
 • Touchscreen: Projected capacitive
 • Power Supply: 1 x 12V power supply
 • Add-ons:
 • Face Camera: 2.1M FHD Camera
 • Barcode Scanner: 1D / 2D Barcode
 • Printer: 3" Standalone Thermal printer 
 • Wi-Fi Module: 2T2R PCIe Half-Mini Card

Bình luận

Đối tác & khách hàng của chúng tôi

Contact Me on Zalo