Máy KIOSK POS Bán Hàng Protech KS-1132

 • Liên hệ báo giá
 • Self-service payment Kiosk
  • CPU Support:
   • Intel® 7th Gen. Core™ i3-7101TE
   • Intel®7th Gen.Core™ i5-7500T
   • Intel® 7th Gen. Core™ i7-7700T
  • Memory: 4GB DDR4
  • Storage SATA: 128GB SSD
  • Display: 21.5" TFT LCD (1920 x 1080)
  • Touchscreen: Projected capacitive
  • Power Supply: 1 x 12V power supply
  • Add-ons:
   • Face Camera: 2.1M FHD Camera
   • Barcode Scanner: 1D / 2D Barcode
   • Printer: 3" Standalone Thermal printer 
   • Wi-Fi Module: 2T2R PCIe Half-Mini Card
 • 1

Self-service payment Kiosk

 • CPU Support:
  • Intel® 7th Gen. Core™ i3-7101TE
  • Intel®7th Gen.Core™ i5-7500T
  • Intel® 7th Gen. Core™ i7-7700T
 • Memory: 4GB DDR4
 • Storage SATA: 128GB SSD
 • Display: 21.5" TFT LCD (1920 x 1080)
 • Touchscreen: Projected capacitive
 • Power Supply: 1 x 12V power supply
Add-ons:
 • Face Camera: 2.1M FHD Camera
 • Barcode Scanner: 1D / 2D Barcode
 • Printer: 3" Standalone Thermal printer 
 • Wi-Fi Module: 2T2R PCIe Half-Mini Card

Self-service payment kiosk

CPU Support:
Intel® 7th Gen. Core™ i3-7101TE
Intel®7th Gen.Core™ i5-7500T
Intel® 7th Gen. Core™ i7-7700T
Memory: 4GB DDR4
Storage SATA: 128GB SSD
Display: 21.5" TFT LCD (1920 x 1080)
Touchscreen: Projected capacitive
Power Supply: 1 x 12V power supply
Add-ons:
Face Camera: 2.1M FHD Camera
Barcode Scanner: 1D / 2D Barcode
Printer: 3" Standalone Thermal printer 
Wi-Fi Module: 2T2R PCIe Half-Mini Card
Download
Self-service payment Kiosk
 • CPU Support:
  • Intel® 7th Gen. Core™ i3-7101TE
  • Intel®7th Gen.Core™ i5-7500T
  • Intel® 7th Gen. Core™ i7-7700T
 • Memory: 4GB DDR4
 • Storage SATA: 128GB SSD
 • Display: 21.5" TFT LCD (1920 x 1080)
 • Touchscreen: Projected capacitive
 • Power Supply: 1 x 12V power supply
 • Add-ons:
  • Face Camera: 2.1M FHD Camera
  • Barcode Scanner: 1D / 2D Barcode
  • Printer: 3" Standalone Thermal printer 
  • Wi-Fi Module: 2T2R PCIe Half-Mini Card

Bình luận

Đối tác & khách hàng của chúng tôi

Contact Me on Zalo