Máy KIOSK POS Bán Hàng Protech KS-M220

 • Liên hệ báo giá
 • Multi-Functional Kiosk
  • CPU Support:
   • Intel® Core i3-7100U
   • Intel® Core i5-7300U
  • Memory: 4GB DDR4
  • Storage SATA: 128GB SSD
  • Display: 21" TFT LCD (1920 x 1080)
  • Touchscreen: Projected capacitive
  • Power Supply: 100-240V available
  Add-ons
  • Face Camera: 2.1M FHD Camera
  • Barcode Scanner: 1D / 2D Barcode
  • Printer: 3" Standalone Thermal printer 
  • Wi-Fi Module: 2T2R PCIe Half-Mini Card
 • 1
Multi-Functional Kiosk
 • CPU Support:
 • Intel® Core i3-7100U
 • Intel® Core i5-7300U
 • Memory: 4GB DDR4
 • Storage SATA: 128GB SSD
 • Display: 21" TFT LCD (1920 x 1080)
 • Touchscreen: Projected capacitive
 • Power Supply: 100-240V available
Add-ons
 • Face Camera: 2.1M FHD Camera
 • Barcode Scanner: 1D / 2D Barcode
 • Printer: 3" Standalone Thermal printer 
 • Wi-Fi Module: 2T2R PCIe Half-Mini Card

Multi-Functional Kiosk

CPU Support:

Intel® Core i3-7100U

Intel® Core i5-7300U

Memory: 4GB DDR4

Storage SATA: 128GB SSD

Display: 21" TFT LCD (1920 x 1080)

Touchscreen: Projected capacitive

Power Supply: 100-240V available

Add-ons

Face Camera: 2.1M FHD Camera

Barcode Scanner: 1D / 2D Barcode

Printer: 3" Standalone Thermal printer 

Wi-Fi Module: 2T2R PCIe Half-Mini Card

Download
Multi-Functional Kiosk
 • CPU Support:
  • Intel® Core i3-7100U
  • Intel® Core i5-7300U
 • Memory: 4GB DDR4
 • Storage SATA: 128GB SSD
 • Display: 21" TFT LCD (1920 x 1080)
 • Touchscreen: Projected capacitive
 • Power Supply: 100-240V available
Add-ons
 • Face Camera: 2.1M FHD Camera
 • Barcode Scanner: 1D / 2D Barcode
 • Printer: 3" Standalone Thermal printer 
 • Wi-Fi Module: 2T2R PCIe Half-Mini Card

Bình luận

Đối tác & khách hàng của chúng tôi

Contact Me on Zalo